DESS - 23 Kullanıcı Girişi

  • Her soruyu dikkatlice ve vurgularına dikkat ederek okuyunuz.
  • Kendi durumunuza oldukça uyduğunu düşündüğünüz sorularda "EVET" uymayan tarafların fazla olduğunu düşündüğünüz sorularda "HAYIR" cevabını işaretleyiniz.
  • Boş alan bırakmayınız, bütün cevapları doldurunuz.
  • Olmasını istediğiniz değil, varolan durumu düşünerek işaretleyiniz.
  • Karar vermekte zorlandığınız durumlarda geçmişte yaşadığınız olayları ve bu olaylara karşı nasıl davrandığınızı düşünerek cevap veriniz.
  • Hiçbir sorunun doğru cevabının olmadığını bu çalışmanın, tamamen kendinizi tanımak için yapıldığını unutmayın.